You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Сaмoтo бoйнo изкуствo, както и думата Джудо, произлизат от бойното изкуство Джу-Джюцу. Където ‘Джу’ означава гъвкавост, а ‘До’ е път и начин на живот. Възоснова на различни училища по традиционно Японско Джу Джюцу, Джудото е основано в 1882 от Кано Джигоро. При създаването на Джудото главната идея е била да се дисцплира духът, тялото и умът. И чрез практикуването на Джудо да се образова младежта с качества като човечност, скромност, уважение, искреност, кураж, самоконтрол, приятелство и чест.

Философията на Джудото е представена в 2 сентенции ‘Сеирйокузенйоу и Джитакйоеи’. Като означава, че в името на човечеството всички умствени и физически възможности, трябва да се развиват, като пътят за усъвършенстване се базира на максимална ефективност чрез минимални действия.

Джудото е обявено за официален Олимпийски спорт на Олимпийските игри в Токйо 1964, а женското Джудо е прието по времето на Олимпийските игри в Барселона 1992.

Джудото е най-практикуваното бойно изкуство на света и вторият най-практикуван спорт след футбола. Логото на Японското Джудо или тъй нареченото ‘Кодокан Джудо’ означава несломим дух. Такъв какъвто в момента Япония показва на света.

Клуб Левски Елит е основан през 2005. Клубът е първенец по Джудо, Самбо и Сумо.

Партньори

 • Столична община
 • Национално представителство на студентските съвети
 • Сайтът на Една Жена
 • Заедно в час
 • Народно читалище Бъдеще Сега
 • Български портал за музика и танци
 • BG Dancer
 • Списание 8
 • Таланти в TalantBox
 • BBC Good Food България
 • AIESEC
 • Българско Национално Радио
 • Horo.bg
 • Глобал Вижън Съркъл
 • Метрореклама
 • Грация
 • Perfekten
 • ММА България

Екипириовки и Облекла

 • Гришко, магазин за обувки и костюми за балет и танци
 • Будокан, облекло и аксесоари за бойните изкуства и спорта
 • Vip Style, танцови и спортни облекла